Městská knihovna bude od 13. 8. do 24. 8. 2018 uzavřena pro veřejnost z důvodu revize knihovního fondu.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info@mk-kraslice.cz

Aktuality

Přechod na zabezpečenou verzi katalogu MK Kraslice

V souvislosti s doporučením Ústřední knihovnické rady z 3.8.2017 vás informujeme o přechodu našeho webového katalogu na zabezpečený protokol HTTPS. Odkaz z našich webových stránek vás na nový protokol navede automaticky. Pokud však máte ve svém prohlížeči odkaz, nebo záložku, tak jí musíte sami upravit. Stačí pouze opravit typ protokolu. Odkaz by měl pak vypadat takto: https://katalog.mk-kraslice.cz . U některých prohlížečů je občas také zapotřebí smazat dočasné soubory. Návod jak to provést v IE je zde, v Chrome zde a Firefox zde.


Hry bez hranic 2018

26. května 2018 se v Sokolově konaly již 12. Hry bez hranic aneb knihovnice dětem, jejichž tématem byl 100. výročí vzniku Československa. Děti se pilně připravovaly jak na vědomostní, tak rukodělné a sportovní úkoly. Na 12 stanovištích předvedly znalosti českých památek, osobností, pověstí, prezidentů a poznávání dobových předmětů. Jedním ze zvláštních úkolů bylo také odhadnout obvod lípy v parku - našeho národního stromu. V konkurenci šestnácti knihoven se umístily na krásném sedmém místě. Pěkné počasí a okolí zámku s krásným parkem přispěly k příjemné atmosféře, kterou završilo setkání s panem bublinářem na nádvoří zámku. Ještě jednou moc gratuluji za vzornou reprezentaci družstvu ve složení: Daniel Krásný, Samuel Kursa, Adéla Brunnerová a Klára Kerulová.

Marta Maštalířová


Plakáty: Výstava prací žáků ZŠ a Akce na zahradě knihovny – pan Brunner


Květnová dílnička

17. května se sešly děti na další knihovnickou dílnu. Z vařeček různých velikostí a tvarů vyráběly roztomilá zvířátka a postavičky, pro které čerpaly náměty z knížky nakladatelství Anagram. Použitím různých odstřižků látek, barevných papírů, kartónů, barviček a chlupatých drátků vznikly krásné výrobky a děti na ně byly právem pyšné. Dílničky se tentokrát zúčastnilo 10 dětí a jedna maminka.

Marta Maštalířová


Plakát: Kde končí svět - výsledky


Kde končí svět – plakát a fotografie z akce

 

Hry bez hranic 2018

Letošní Hry mezi knihovnami Karlovarského kraje se konají v Sokolově v sobotu 26. května 2018 a jejich tématem je 100. výroční založení Československa. Kraslickou knihovnu bude reprezentovat čtyřčlenné družstvo ve složení Klára Kerulová, Adéla Brunnerová, Samuel Kursa a Daniel Krásný. Pracovní schůzky jsou již v plném proudu a budou pokračovat během měsíce května. Pokud máte chuť a čas, přijeďte nás do Sokolova podpořit.

Marta Maštalířová


Knížka pro prvňáčka 2018

V dubnu se v knihovně konaly literární besedy pro žáky prvních tříd v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Tento projekt je spojen především s podporou dětského čtenářství. Děti se během čtení seznámí s jednoduchým příběhem a nazákladě pozorného poslechu pak pracují jak s textem, tak s hlavním hrdinou. Letos to byly knihy Neplechy medvídka Matýska od Jitky Komendové a Bubáček od Daniely Krolupperové. Po ukončení první třídy a předvedení skutečného pěkného čtení pak děti získají knížku, která se nedá na knižním trhu koupit. Z dětí se stanou skuteční čtenáři.

Marta Maštalířová


Dubnová knihovnická dílna

Tématem dubnové knihovnické dílničky bylo nadcházející jaro a hlavně tolik očekávané sluníčko. 12. dubna 2018 si děti během odpoledne vytvořily z papírových tácků, barevných čtvrtek, různých zbytků látek a barevných odstřižků krásnou sluneční dekoraci. Mohou si ji dát třeba do dětských pokojíčků, jako závěs na dveře nebo mohou obdarovat své blízké. Všem šla práce pěkně od ruky. Menší děti si také zvykají na kolektiv nebo třeba na práci s tavnou pistolí, což se občas neobejde bez puchýřů. Děkuji všem za krásně strávené odpoledne v knihovně.

Marta Maštalířová


Výsledky soutěže „Zvíře a člověk“

17. dubna 2018 proběhlo v knihovně slavností vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Zvíře a člověk“. Jde o soutěž vyhlašovanou v rámci projektu „Kde končí svět“, které se pravidelně zúčastňují knihovny sdružené v Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. Do místního kola přispělo svými obrázky 39 dětí. Hlavním mottem bylo vyjádřit svůj vztah ke zvířatům, ať už to bylo zvíře v lese, v Zoo, v salonu, v cirkuse nebo domácí mazlíček. Soutěžilo se v pěti kategoriích a z každé postoupila jedna výtvarná práce do Karlových Varů. Porota složená z knihovnic pak 9. května vybere vítěze pro Karlovarský kraj. Ve čtvrtek 10.května se bude konat vernisáž výstavy a to od 16.00 hodin ve velkém sále Krajské knihovny, kde bude výstava umístěna celý měsíc květen.

Výherci místního kola:

děti mateřských škol:

Matyáš Pawelka, 5 let, MŠ Lipová cesta Kraslice, název: Tygr v safari, téma: zvířátka v ZOO

žáci 1.  – 5. tříd ZŠ:

Adéla Brunnerová, 10 let, 5. třída 2. ZŠ Dukelská Kraslice název: Schyluje se k večeru, téma: svět očima zvířat

žáci 6.  – 9. tříd ZŠ:

Martin Tůma, 14 let, 7. třída 2. ZŠ Dukelská Kraslice, název: Přátelství, téma: rozumím svému zvířeti, je to můj nejlepší přítel

žáci ZUŠ mladší (1. stupeň):

Sára Červenková, 10 let, 4. třída 1. ZŠ Havlíčkova Kraslice, název: Krmení, téma: rozumím svému zvířeti, je to můj nejlepší přítel

žáci ZUŠ starší (2. stupeň):

Tereza Štorková, 11 let, 6. třída  2. ZŠ Dukelská Kraslice, název: Láska, téma: rozumím svému zvířeti, je to můj nejlepší přítel

Marta Maštalířová


Kraslice v Kraslicích 2018

Ve dnech 15. – 18. března 2018 se konal již 19. ročník výstavy Kraslice v Kraslicích. Asociace malířek a malířů kraslic České republiky kraslic zapůjčila exponáty ze své sbírky a k vidění tak byly kraslice zdobené tradičními technikami jako je voskový reliéf, zdobení slámou, zdobení dužinou z jezerní sítiny, vosková batika nebo vyškrabované kraslice. Během výstavy si mohli návštěvníci prohlédnout kraslice ve speciálních vitrínkách, ale také panenky z kukuřičného šustí, zdobené perníčky a výrobky dětí DDM Kraslice. Mohli sledovat práci těch, kteří takovou krásu tvoří. Součástí výstavy byl prodej tradičních výrobků Asociace. Chráněné dílny Zdraposo Sokolov předvedly, jak krásné věci dovedou vytvářet jejich klienti. Děkuji všem kolegům i předvádějícím za to, že společnými silami pomohli vytvořit malý kousek blížícího se jara.

Marta Maštalířová


Noc s Andersenem 2018

Letošní Noc s Andersenem se konala v pátek 23. března a nesla se duchu Josefa Čapka a jeho knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Poprvé kniha vyšla v roce 1928 a potěšila již několik generací dětských čtenářů. Děti celý večer soutěžily o nejlepšího spáče, plnily různé soutěže, úkoly, procvičovaly hlavně svou čtenářskou gramotnost. I letos nás navštívil pan Andersen se svými pohádkami, děti také krásně zvládly malované čtení o blížícím se jaru. Na základně poslechu pohádek při veřejném čtení vytvořily krásné pohlednice s postavami pejska a kočičky. Při luštění tajného písma zase prokazovaly své logické myšlení a pohotovost. Ráno na všechny čekalo překvapení v podobě tomboly a vyhlášení výsledků celé Noci. Všem výherců ještě jednou moc blahopřeji a děkuji touto cestou panu starostovi Romanu Kotilínkovi za milou návštěvu, dále divadelnímu spolku Trosky za krásné představení o životě pana Andersena a v neposlední řadě svým kolegyním za neocenitelnou pomoc při organizaci celé akce.

Marta Maštalířová


Březen v kraslické knihovně

9. ročník Března – měsíce čtenářů proběhl ve znamení několika akcí na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Do knihovny se přihlásilo 8 úplně nových čtenářů a navštívilo ji za celý měsíc během všech doprovodných akcí téměř 1200 uživatelů. Dospělí čtenáři využívají především amnestii na upomínky a dluhy vůči knihovně, dále také labužnické čtení tzn. tipy na pěkné čtení. Děti nejvíce láká knihovnická dílna, která byla letos zaměřena na pohádkové bytosti. Výsledkem byly překrásné loutky ze zbytkových materiálů. Milé bylo i setkání se spisovatelem Janem Opatřilem, který dětem četl ze svých knížek o kapříku Metlíkovi. Četlo se při středečních čteních a návštěvníci si také mohli prohlédnout výstavu výtvarných prací na téma Knihovnické strašidlo. Březen byl završen tradiční akcí Noc s Andersenem, která se u nás konala již po patnácté.

Marta Maštalířová


Nekoktám, čtu 2018

Letošní 4. ročník soutěže „Nekoktám, čtu“ se konal v měsíci únoru a byl vyhlášen ve dvou kategoriích – žáci 4. a 5. tříd. Zástupci jednotlivých tříd přišli do knihovny 6. února, kde se konalo místní kolo soutěže. Každé z dětí přečetlo neznámý text a porota pak pečlivě hodnotila výslovnost, hlasitost, přednes a také porozumění textu. Zvítězili Adéla Furišová (4. třída 2. ZŠ Dukelská) a Dominik Houdek (5. třída 2. ZŠ Dukelská), kteří kraslickou knihovnu reprezentovali v pátek 23. února v Karlových Varech. Žáci z šestnácti knihoven Karlovarského kraje to neměli lehké. Jejich úkolem bylo přečíst před porotou a publikem ukázku z nové neznámé knihy a soustředit se přitom nejen na technickou stránku čtení, ale také na obsah. Součástí soutěže byla také prohlídka krajské knihovny a to hlavně oddělení pro děti. V katergorii žáků 4. tříd obsadila Adéla Furišová celkové 6. místo a v kategorii žáků 5. tříd obsadil Dominik Houdek celkové 10. místo. Patří jim velká pochvala a gratulace a také touto cestou děkuji za pomoc a podporu jejich rodičům.


Únorová knihovnická dílna

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se konala další knihovnická dílna. Tentokrát byla soutěžní. Děti kreslily obrázky zvířat do soutěže „Zvíře a člověk“, kterou pořádá Městská knihovna Kraslice. Tématem bylo zvíře v různých prostředích a situacích např. v cirkuse, v zoo, v lese, v salonu apod. Obrázky budou vystaveny v knihovně a ty nejlepší poputují do krajského kola do Karlových Varů. Soutěž probíhá v pěti kategoriích. Své práce můžete odevzdávat až do konce března v dětském oddělení knihovny.

Marta Maštalířová


 

TOPlist
Schválený finanční plán na rok 2018