Knihovna bude v době prázdnin otevřena bez omezení.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 00420 352 606 511, email: info@mk-kraslice.cz

Aktuality

Lesy kolem nás

Během měsíce června proběhla výtvarná soutěž Lesy kolem nás, aneb, Herbář, kterou vyhlásila Krajská knihovna v Karlových Varech ve spolupráci s Lesy České republiky a s Biblio Karlovy Vary. Děti měly za úkol nakreslit jakoukoli rostlinu rostoucí v lese, ale také ji botanicky popsat a uvést, kde se vyskytuje. V knihovně jsme k tomu využili jednu dílničku na zahradě a další výkresy a výrobky děti nosily až do 20. června.
V kategorii děti MŠ se nikdo nepřihlásil.

Na prvním místě se v jednotlivých kategoriích se umístily:

2. Kategorie děti 6-8 let Jakub Pouzar

3. Kategorie děti 9-10 let Valentýna Krajníková

4. Kategorie děti 11-12 let Oleksej Melnyčenko

5. Kategorie děti 13-15 let Dominik Kováč

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola do Karlových Varů. Tam proběhne v rámci Týdne knihoven další hlasování a vítězné obrázky pak budou vystaveny v prostorách krajské knihovny. Všem postupujícím srdečně blahopřeji a jejich práce si můžete během července prohlédnout v dětském oddělení knihovny v Kraslicích.

Marta Maštalířová


Pasování v knihovně

Dne 20. a 21. června 2016 se v Městské knihovně v Kraslicích konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Za velké účasti rodičů a hostů děti musely dokázat, že opravdu umí číst. Nejdříve četly jednotlivá písmena, potom písmena v křížovce, následovalo malované čtení s doplňováním obrázků a potom čtení celých vět. Vyvrcholení bylo společné přečtení čtenářského slibu. Děti slíbily, že se budou o knihy pěkně starat a budou je mít rádi.

Při vlastním pasování dostaly děti knížku s věnováním od své paní učitelky a od knihovny kromě čtenářského deníčku a dalších dárků poukázku na roční registraci zdarma v dětském oddělení. Noví čtenáři si tak budou moci vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je, půjčovat a vybírat si knihy a také se postarat o jejich včasné vrácení.

Chtěla bych moc poděkovat oběma učitelkám za příjemnou spolupráci a to Markétě Pokorné a Janě Horvátové, která za mnou s nápadem pasovat prvňáčky přišla. Ráda bych také poděkovala za milé překvapení, kdy děti pasovaly na oplátku mě. Přeji všem prvňáčkům hezké prázdniny a těším se na ně jako na naše budoucí čtenáře.

Marta Maštalířová


Letní dílnička - Motýli

Ve čtvrtek 23. června 2016 se na zahradě Městské knihovny v Kraslicích uskutečnila poslední dílnička letošního školního roku. Jejím tématem byli motýli. Sešlo se celkem 17 dětí se svými rodiči a dalšími návštěvníky. Děti si mohly motýlka buď vybarvit, nebo polepit jako mozaiku, potiskat ho barvami atd. K dobré náladě pomohlo letní počasí a všichni jsme si dílničku náramně užili. Výrobky, které zůstaly v knihovně, jsou vystaveny v dětském oddělení.

Marta Maštalířová


Výstava prací žáků výtvarného oboru při ZUŠ.

Během letních prázdnin bude v Městské knihovně v Kraslicích otevřena výstava prací žáků výtvarného oboru při ZUŠ, který vede paní učitelka Barbora Brunnerová. Výstava bude umístěna v přízemí knihovny a potrvá od 4. července do 31. srpna 2016.

Cyklo EGRENSIS karty pro systém CykloEgrensis

Cyklo EGRENSIS karta je čipová karta použitelná pouze na přepravu cyklistů cyklobusy v systému CykloEgrensis. Výhodou cyklokarty je neomezený počet jízd pro jednu osobu v období od 21. 5. 2016 do 25. 9. 2016. Pro zájemce z Kraslic je připraveno v Kulturním a informačním centru Kraslice k zapůjčení za vratný poplatek 100,00 Kč celkem 20 cyklokaret na výše uvedené období. Pro zajištění dostupnosti cyklokaret pro větší počet zájemců jsou cyklokarty poskytovány pouze na určité časové období.
http://www.autobusy-kv.cz/doprava-cyklodoprava.html

Aktualizovaný přehled kulturních a společenských akcí - 15.06.2016

Přehled kulturních a společenských akcí v Městské knihovně Kraslice a prostorách Domu kultury v Kraslicích - červenec 2016 – prosinec 2016 (změna vyhrazena).

Kraslice – kulturní dům má nový interiér, Kraslice – revitalizace středu města


Komplexní zpráva o činnosti organizace Městská knihovna Kraslice

Městská knihovna Kraslice zveřejnila na své webové prezentaci pod odkazem Archiv ve složce Zprávy Komplexní zprávy o činnosti v letech 2012, 2013 a

Virtuální prohlídka knihovny

Městská knihovna Kraslice připravila pro návštěvníky webové stránky knihovny možnost virtuální prohlídky knihovny. Virtuální prohlídkou lze projít celou knihovnou, prohlédnout si jednotlivé místnosti, uspořádání knihovního fondu, vybavení knihovny pro návštěvníky a ostatní interiér knihovny - viz odkaz „3D prohlídka knihovny“ vedle otevírací doby.

Interaktivní forma umožňuje každému návštěvníkovi knihovny neomezený pohyb v prohlídce, která se ovládá pomocí myši připojené k počítači. Přechodovým bodem je šipka v obrazu, rozhlížet se lze vpravo i vlevo, nahoru i dolů. V ovládacím menu lze zvolit pohyb v rozsahu 360o, případně zvolit prohlídku jednotlivých podlaží.

Děkujeme za virtuální návštěvu knihovny a doufáme, že po virtuální prohlídce knihovny navštívíte naši knihovnu skutečnou a využijete námi poskytované veřejné knihovnické a informační služby.

Ing. Jana Obstová, ředitelka


Odkazy:

Město Kraslice   Caslin - Souborný katalog ČR   Skat - Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius Ptejte se Knihovny Unium CZ - vše pro studiumVeřejný internet

(c) 2008 - 2011 webmaster: Systém NET Solution s.r.o.       Přizpůsobené pro IE 7.0 a vyšší, rozlišení 1024x768

TOPlist