Zveme vás k návštěvě knihovny v Týdnu knihoven od 3. do 9. října 2016.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 00420 352 606 511, email: info@mk-kraslice.cz

Aktuality

20. ročník Týden knihoven 3. – 9. října 2016 - Středeční čtení a knihovnická dílna

Městská knihovna v Kraslicích se i letos připojí k akci nazvané Týden knihoven (3. - 9. října 2016), jejíž 20. ročník vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Připravujeme pro širokou veřejnost různé akce – jednou z nich na třeba roční registrace nových čtenářů zdarma, amnestie dlužníků, středeční čtení atd. Všechny akce jsou věnovány na podporu čtenářství a propagaci knihovny. Těšíme na vás od 3. října!

Marta Maštalířová


Lesy kolem nás

Během měsíce června proběhla výtvarná soutěž Lesy kolem nás, aneb, Herbář, kterou vyhlásila Krajská knihovna v Karlových Varech ve spolupráci s Lesy České republiky a s Biblio Karlovy Vary. Děti měly za úkol nakreslit jakoukoli rostlinu rostoucí v lese, ale také ji botanicky popsat a uvést, kde se vyskytuje. V knihovně jsme k tomu využili jednu dílničku na zahradě a další výkresy a výrobky děti nosily až do 20. června.
V kategorii děti MŠ se nikdo nepřihlásil.

Na prvním místě se v jednotlivých kategoriích se umístily:

2. Kategorie děti 6-8 let Jakub Pouzar

3. Kategorie děti 9-10 let Valentýna Krajníková

4. Kategorie děti 11-12 let Oleksej Melnyčenko

5. Kategorie děti 13-15 let Dominik Kováč

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola do Karlových Varů. Tam proběhne v rámci Týdne knihoven další hlasování a vítězné obrázky pak budou vystaveny v prostorách krajské knihovny. Všem postupujícím srdečně blahopřeji a jejich práce si můžete během července prohlédnout v dětském oddělení knihovny v Kraslicích.

Marta Maštalířová


Pasování v knihovně

Dne 20. a 21. června 2016 se v Městské knihovně v Kraslicích konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Za velké účasti rodičů a hostů děti musely dokázat, že opravdu umí číst. Nejdříve četly jednotlivá písmena, potom písmena v křížovce, následovalo malované čtení s doplňováním obrázků a potom čtení celých vět. Vyvrcholení bylo společné přečtení čtenářského slibu. Děti slíbily, že se budou o knihy pěkně starat a budou je mít rádi.

Při vlastním pasování dostaly děti knížku s věnováním od své paní učitelky a od knihovny kromě čtenářského deníčku a dalších dárků poukázku na roční registraci zdarma v dětském oddělení. Noví čtenáři si tak budou moci vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je, půjčovat a vybírat si knihy a také se postarat o jejich včasné vrácení.

Chtěla bych moc poděkovat oběma učitelkám za příjemnou spolupráci a to Markétě Pokorné a Janě Horvátové, která za mnou s nápadem pasovat prvňáčky přišla. Ráda bych také poděkovala za milé překvapení, kdy děti pasovaly na oplátku mě. Přeji všem prvňáčkům hezké prázdniny a těším se na ně jako na naše budoucí čtenáře.

Marta Maštalířová


Letní dílnička - Motýli

Ve čtvrtek 23. června 2016 se na zahradě Městské knihovny v Kraslicích uskutečnila poslední dílnička letošního školního roku. Jejím tématem byli motýli. Sešlo se celkem 17 dětí se svými rodiči a dalšími návštěvníky. Děti si mohly motýlka buď vybarvit, nebo polepit jako mozaiku, potiskat ho barvami atd. K dobré náladě pomohlo letní počasí a všichni jsme si dílničku náramně užili. Výrobky, které zůstaly v knihovně, jsou vystaveny v dětském oddělení.

Marta Maštalířová


Aktualizovaný přehled kulturních a společenských akcí - 15.06.2016

Přehled kulturních a společenských akcí v Městské knihovně Kraslice a prostorách Domu kultury v Kraslicích - červenec 2016 – prosinec 2016 (změna vyhrazena).

Kraslice – kulturní dům má nový interiér, Kraslice – revitalizace středu města


Odkazy:

Město Kraslice   Caslin - Souborný katalog ČR   Skat - Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius Ptejte se Knihovny Unium CZ - vše pro studiumVeřejný internet

(c) 2008 - 2011 webmaster: Systém NET Solution s.r.o.       Přizpůsobené pro IE 7.0 a vyšší, rozlišení 1024x768

TOPlist