V sobotu 11. června 2016 navštíví naši zahradu u knihovny Keltové a šermíři z Drahšperka.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 00420 352 606 511, email: info@mk-kraslice.cz

Aktuality

Dvě doby, od starověku ke středověk

V sobotu 11. června 2016 v době od 10.00 do 16.00 hod. navštíví zahradu Městské knihovny Kraslice Keltové a rytíři z Drahšperka. Kelty představí členové skupiny Boiové a Fergunna, kteří předvedou ukázky ze života Keltů. Členové Skupiny historického šermu z Drahšperka předvedou ukázky ze života rytířů a historického šermu.

Cyklo EGRENSIS karty pro systém CykloEgrensis

Cyklo EGRENSIS karta je čipová karta použitelná pouze na přepravu cyklistů cyklobusy v systému CykloEgrensis. Výhodou cyklokarty je neomezený počet jízd pro jednu osobu v období od 21. 5. 2016 do 25. 9. 2016. Pro zájemce z Kraslic je připraveno v Kulturním a informačním centru Kraslice k zapůjčení za vratný poplatek 100,00 Kč celkem 20 cyklokaret na výše uvedené období. Pro zajištění dostupnosti cyklokaret pro větší počet zájemců jsou cyklokarty poskytovány pouze na určité časové období.
http://www.autobusy-kv.cz/doprava-cyklodoprava.html

Jak to bylo dříve aneb Vzpomínky nám zůstanou

Knihovna uspořádala pro širokou veřejnost výstavu různých předmětů, které se používaly před desítkami let v domácnostech, při řemeslné výrobě nebo v zemědělství. Vystavené předměty jsou zapůjčeny knihovnicemi, které je ochraňují jako památky na dětství, rodiče nebo prarodiče. Mnohé z předmětů děti neznají, nebo o nich pouze slyšely, a naopak pamětníci si je připomenou.

Knihovnická dílna a výtvarná soutěž Lesy kolem nás

Knihovna zve děti na další knihovnickou dílnu, tentokrát zaměřenou na výtvarnou činnost zaměřenou na téma Lesy kolem nás aneb Co roste v lese – lesní herbář. Zájemci se mohou současně zúčastnit 7. ročníku výtvarné soutěže Lesy kolem nás. Knihovnická dílna se uskuteční v knihovně ve čtvrtek 26. května 2016 od 14.00 hod. Výtvarné práce účastníků 7. Ročníku výtvarné soutěže Lesy kolem nás mohou být předány do Městské knihovny Kraslice do 20. 6. 2016.

Projekt Kde končí svět 2015 2016 „Jak je to s králem?“

Krajského kola projekt Kde končí svět 2015 – 2016 „Jak je to s králem“ se zúčastnily i děti z Kraslic ve výtvarné kategorii. Ze všech předaných výtvarných prací byla v kategorii „Žáci 6. – 9.tříd základních škol“ vyhodnocena výtvarná práce Olivera Votočka, který se umístil na 3. místě. Všechny zúčastněné výtvarné a literární práce jsou vystaveny v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde jsou k prohlédnutí až do 27. května 2016.

Spisovatelka Klára Smolíková v knihovně

Městská knihovna Kraslice pozvala v rámci týdenního pobytu na Sokolovsku spisovatelku Kláru Smolíkovou, která se ve dvou interaktivních besedách věnovala žákům pátých tříd základních škol. Pro kraslické žáky byl sjednán program besedy na téma tvorby komiksů - Viktorka a vesmírná dobrodružství: Co se schová do bubliny? Děti prozkoumaly komiksový vesmír, natrénovaly základní pravidla o fungování komiksu a vyzkoušely si, jak vytvořit neobvyklé prostředí či navrhnout mimozemšťana. A komiksy se nejen psaly a kreslily, ale také hrály.

Aktualizovaný přehled kulturních a společenských akcí - 25.05.2016

Přehled kulturních a společenských akcí v Městské knihovně Kraslice a prostorách Domu kultury v Kraslicích - květen 2016 – prosinec 2016 (změna vyhrazena).

Knihovnická dílna – jarní – 7. 4. 2016


Noc s Andersenem

V pátek 1. dubna 2016 proběhla v rámci 16. ročníku mezinárodní akce k podpoře dětského čtení i v kraslické knihovně Noc s Andersenem. Do této akce s přespáním v knihovně se přihlásilo v letošním roce 12 dětí, pro které připravila knihovnice Marta Maštalířová pestrý program – soutěže, kvízy, povídání, čtení a kresbu na tričko s následnou módní přehlídkou. Občerstvení pro děti připravily zaměstnankyně knihovny. Po ranním budíčku se děti nasnídaly a před odchodem domů si převzaly pamětní listy a drobné upomínkové předměty.

17. výstava Kraslice v Kraslicích

Městská knihovna Kraslice upořádala pro širokou veřejnost 17. výstavu Kraslice v Kraslicích ve dnech 17. až. 20. března 2016 a ve spolupráci s Asociací malířek a malířů kraslic ČR se sídlem v Libotenicích. I v letošním roce byly z Galerie kraslic v Libotenicích přivezeny exponáty velikonočních kraslic zdobených tradičními technikami ve skleněných vitrínách nebo volně uložené do košíčků. Výstavy a předvádění zdobení velikonočních kraslic se opět zúčastnilo několik členů Asociace malířek a malířů kraslic ČR – Mgr. Ivana Sieberová (Klatovy), Ing. Lenka Volková (Uhříněves), Pavel Poulíček (Zlín), Jakub Poulíček (Hradec Králové) a Bohumila Šarounová s vnučkou Adélkou (Dobřichovice). Další řemeslníci především z Karlovarského kraje také předváděli zdobení velikonočních kraslic tradičními i netradičními technikami, zdobení perníčků, výrobu postaviček z kukuřičného šustí a pletení pomlázek. Návštěvníci výstavy si mohli zakoupit nejen velikonoční kraslice, perníčky, pomlázku nebo výrobky přímo od předvádějících řemeslníků, ale také z nabídky výrobků členů Asociace a spolku ZDRAPOSO, z.s., ze Sokolova. K prohlédnutí na výstavě byly výrobky dětí z Domu dětí a mládeže Kraslice, příspěvkové organizace.

Všem řemeslníkům náleží poděkování za ochotu účastnit se výstavy, předvádět své umění a podávat informace zájemcům z řad veřejnosti. Poděkování náleží také členům pěveckého sboru STŘÍPKY za úvodní vystoupení při zahájení výstavy a zaměstnancům Městské knihovny Kraslice, přísp. organizace, za upořádání výstavy.


Knihovnická dílna 3. 3. 2016 – Obal na knihu


Jan Opatřil v knihovně a autorské čtení


Kraslice – kulturní dům má nový interiér, Kraslice – revitalizace středu města


Komplexní zpráva o činnosti organizace Městská knihovna Kraslice

Městská knihovna Kraslice zveřejnila na své webové prezentaci pod odkazem Archiv ve složce Zprávy Komplexní zprávy o činnosti v letech 2012, 2013 a

Virtuální prohlídka knihovny

Městská knihovna Kraslice připravila pro návštěvníky webové stránky knihovny možnost virtuální prohlídky knihovny. Virtuální prohlídkou lze projít celou knihovnou, prohlédnout si jednotlivé místnosti, uspořádání knihovního fondu, vybavení knihovny pro návštěvníky a ostatní interiér knihovny - viz odkaz „3D prohlídka knihovny“ vedle otevírací doby.

Interaktivní forma umožňuje každému návštěvníkovi knihovny neomezený pohyb v prohlídce, která se ovládá pomocí myši připojené k počítači. Přechodovým bodem je šipka v obrazu, rozhlížet se lze vpravo i vlevo, nahoru i dolů. V ovládacím menu lze zvolit pohyb v rozsahu 360o, případně zvolit prohlídku jednotlivých podlaží.

Děkujeme za virtuální návštěvu knihovny a doufáme, že po virtuální prohlídce knihovny navštívíte naši knihovnu skutečnou a využijete námi poskytované veřejné knihovnické a informační služby.

Ing. Jana Obstová, ředitelka


Odkazy:

Město Kraslice   Caslin - Souborný katalog ČR   Skat - Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius Ptejte se Knihovny Unium CZ - vše pro studiumVeřejný internet

(c) 2008 - 2011 webmaster: Systém NET Solution s.r.o.       Přizpůsobené pro IE 7.0 a vyšší, rozlišení 1024x768

TOPlist